Career

section-24ca95c
About WorkingIn SourceCode
section-bd18706

Here are gathered talented, very hardworking young people, specialized in different areas of programming.

Teamwork

The strength of our team lies not only in our experience but also in our trust in each other. Our best work is created not by individuals, but by teamwork, supporting each other every day.

Professional growth

We are always striving to grow both as individuals and as a company. We always try to learn new things, to be the bearer of modern standards in a professional sense. Training is what will keep us going as a company.

Quality

For us, quality means adhering to strict standards for work, no matter how big or small the project. Our dear employees hand over the work keeping the high quality of the code.

bg-image
Sourrce Code development company

Fill in the application, tell about your knowledge, attach it to your CV, wait for our call.

+374 98 113 566

Working hours:
Mon-Fri: 10: 00—19: 00 Saturday: 10: 00—16: 00

Submit

Մեր մասին

Սորս կոդ ՍՊ ընկերությունը վեբ և մոբայլ ծրագրավորման ծառայություններ և ծրագրավորման հիմնարար դասընթացներ մատուցող կազմակերպություն է։

Կամ մեզ հետ

 • Address:
  Tigran Mets 49


 • Phone:

  +374 98 113 566


 • Mail:

  contact@sourcecode.am

×

Հետադարձ Կապ

Լրացրեք ձեր տվյալները և մենք կկապվենք ձեզ հետ

  CALL
  BUTTON