Պատրաստ կայքի աշխատունակության, ֆունկցիոնալության, արագության ստուգում։ Ապա կայքը պատրաստ է մտնելու կենդանի սերվեր և գործարկվել: