Նախագծի նպատակների սահմանում: Բիզնեսի առաքելություն, նպատակ, առաջարկ։ Ապա թիրախային լսարանի և մրցակցային դաշտի հստակեցում։