Կանոնավոր տեխնիկական սպսարկում։ Գործառույթների ավելացում/թարմացում, սխալների/խնդիրների շտկում։ Կայքի պահուստավորում (backup)։