Նախապես հաստատված տեխնոլոգիաների և դիզայնի վրա, կայքի արտաքին տեսքի, ֆունկցիոնալության, տվյալների բազայի կառուցում։