Lily Danielyan

Lily Danielyan

Manager

Ավարտել է ԵՊՀ-ի՝ հոգեբանության ֆակուլտետը՝ HR մենեջեր մասնագիտացմամբ։ Graduated from YSU the Faculty of Psychology, with a degree in Human Resource Manager.

Likes houseplants, explores psychology.

section-e211f15
my colleague
×

Հետադարձ Կապ

Լրացրեք ձեր տվյալները և մենք կկապվենք ձեզ հետ

    CALL
    BUTTON